La Fabrique des formations

Ons doel: een optimale leeromgeving ontwerpen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijsinnovatie binnen de context van volwassenenonderwijs.

 

Meer specifiek gaat het om het ontwerpen, produceren en verspreiden van opleidingsmateriaal  om te gebruiken bij de opleiding en training van volwassenen in een dynamiek van levenslang leren.

Het project “Fabrique des Formations” is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject op het gebied van onderwijsinnovatie. Het doel van dit project is om de capaciteiten van de Universiteit van Rijsel (Lille) te versterken om professionals op te leiden en tegemoet te komen aan  pedagogische innovaties, sociale innovaties en sociaal-economische veranderingen.

De 4 R&D-activiteiten in onderwijsinnovatie worden als volgt georganiseerd:

• Activiteiten m.b.t. Immersie, Experimenteren, Leren : Immersion, Expérimentation, Apprentissage (IMEXA)

• Activiteiten m.b.t. Evaluatie, Modellering en Sturing: Evaluation, Modélisation et pilotage (, (EMOPI)

• Activiteiten m.b.t. e-Training en Innovatie:   e-Formation & Innovation ()

• Activiteiten m.b.t. Opleiding in werksituaties en Opleiding in werksituatie:  Former aux situations de travail et Former en situation de travail (, (FA-E-ST)

Het project “Fabrique des formations” wordt uitgevoerd met de financiële steun van de Franse staat in het kader van het programma “Investissements d’avenir” (I-SITE ULNE / ANR-16-IDEX-0004 ULNE) beheerd door het Franse Agence Nationale de la Recherche (ANR).

De leiding van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van Jean Heutte, Hoogleraar in Onderwijs- en Opleidingswetenschappen, afdeling Sciences de l’Education et de la Formation des Adultes (Volwassenenonderwijs en -opleiding, SEFA) van de Universiteit van Lille, Onderzoekscentrum CIREL (ULR 4354), Trigone-team.

De assistentie bij het projectmanagement wordt verleend door Justine Roussel, onderzoeksingenieur (IGR) Digital Learning Manager, hoofd onderwijs- en webcontent van de Fabrique des Formations bij de Universiteit van Lille.